Laivurintalo - Skeppargården
Laivurintalo - Laivurintalon historia

Historia

Skeppargården i Neristan har fått sitt namn efter sjökapten Johan Hillström; han bodde i huset med sin fru och nio barn i mitten av 1800-talet. Neristan i Gamlakarleby är en av vårt lands enhetligaste och största bevarade trästadsdelar. Gården - där har man bland annat tryckt tidningen Österbottningen - har efter många skeden kommit i min familjs besittning och blivit vårt hem som vi med pietet renoverat för att återställa den tidstypiska empiristiska stilen. Ett annat, lika viktigt syfte, när det gäller att förmedla gårdens värdefulla kulturarv till våra gäster, är att samla in historier om olika människoöden som förknippas med Skeppargården - och föra berättelserna vidare.


© Creamedia